Wywóz odpadów płynnych

wywóz

Wykonujemy usługi wywozu nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach) przydomowych oczyszczalni oraz toaletach. Odbiór nieczystości odbywa się przy pomocy specjalistycznych samochodów asenizacyjnych o pojemnościach do 10 tys. litrów.

tel: 875683016

Dzierżawa i serwis toalet przenośnych

dzierżawa

W ofercie posiadamy przenośne kabiny sanitarne wykorzystywane do obsługi imprez masowych, placów budów, parkingów, pól biwakowych oraz wszystkich miejsc, w których takie rozwiązanie sanitarne jest koniecznością, zapewniając jednocześnie serwis.

MOBILNE ROZDRABNIANIE odpadów, drewna itp.

rozdrabniacz

Świadczymy usługi (na terenie całego kraju) w zakresie rozdrabniania wszelkiego rodzaju materiałów: odpadów komunalnych i budowlanych, palet, pozostałości wycinki drzew, korzeni, materiałów wielkogabarytowych. Usługę rozdrabniania wykonujemy za pomocą rozdrabniacza wolnoobrotowego Pronar MRW 2.85h. Zamawiający musi posiadać wymagane zezwolenia.

Link do prezentacji rozdrabniacza wolnoobrotowego Pronar MRW 2.85

TRANSPORT ODPADÓW

kontener

Świadczymy usługi w zakresie  transportu różnego  rodzaju odpadów. Przewozimy odpady stałe, gruz, odpady gumowe, tworzywa sztuczne, zabrudzone drewno, opakowania,  pyły, trociny, tłuszcze, popioły i żużle i wiele innych.