ftueko@pooczta.onet.pl Telefon: 87 568 30 16

Wywóz nieczystości płynnych

Wykonujemy usługi wywozu nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach) przydomowych oczyszczalni oraz toaletach. Odbiór nieczystości odbywa się przy pomocy specjalistycznych samochodów asenizacyjnych o pojemnościach do 10 tys. litrów. tel: 875683016

WIĘCEJ... »